Wczytuje...
Osoba fizyczna, która ma ukończone 23 lata oraz posiada od co najmniej 1 roku ważne na terytorium Polski prawo jazdy uprawniające do kierowania pojazdem. Drugim wymaganym dokumentem jest dowód osobisty lub paszport.
Dolna granica wieku to 23 lata. Poniżej 25 roku życia obowiązuje dodatkowa opłata dla młodego kierowcy. Górna granica wieku to 65 lat.
Tak. Wymagane jest przedstawienie dokumentów rejestrowych firmy. Sama umowa wynajmu musi być jednak podpisana przez osobę do tego uprawnioną lub upoważnioną.
Tak. Musi zostać to jednak zgłoszone w momencie rezerwacji lub wynajmu samochodu. Wymogiem jest posiadanie i przedstawienie przez tą osobę ważnego prawa jazdy uprawniającego do poruszania się autem oraz drugiego dokumentu tożsamości (dowód osobisty lub paszport). Za dodatkowego kierowcę pobierana jest opłata. Dane drugiego użytkownika zawsze muszą być znane wcześniej i zapisane w umowie najmu, co musi być potwierdzone podpisem każdego z kierowców.
Tak. Taki wyjazd musi jednak zostać obowiązkowo zgłoszony w momencie rezerwacji lub wynajmu samochodu. Wyjazd poza granicę Polski jest usługą dodatkowo płatną. Autem można wyjechać do Austrii, Czech Niemiec i Słowacji.
Nie. Poza wyjątkiem krótkich jedno lub dwudniowych wynajmów, gdzie limit wynosi 400 km na dobę. Limity dobowe sumują się. Przekroczenie limitu wiąże się z dopłatą przy zwrocie auta.
Samochody wynajmowane są na doby. Najkrótszy możliwy wynajem to jedna doba i taki sam okres naliczany jest w przypadku klientów którzy potrzebują samochodu na okres kilku godzin.
Doba wynajmu to: godzina liczona od momentu odebrania auta jednego dnia do maksymalnie tej samej godziny dnia kolejnego, gdzie auto jest już przygotowane do zwrotu (zatankowane i umyte).
Nie ma limitu długości okresu najmu. Główną jednostką rozliczeń jest przyjęta doba. Przy chęci wynajmu na okres miesięczny lub dłuższy oferta przedstawiana jest indywidualnie po analizie zgłoszonych wcześniej kryteriów takich jak; długość okresu najmu, przewidywany kilometraż, trasa Polska/Zagranica, ilość kierowców. Sprawdzimy również dostępność aut na podany okres.
 
Specjalnie dla większej wygody Klienta oferta uproszczona jest do minimum. Każdy wynajem na minimum 3 doby liczony jest już po najniższej stawce. Wynajem na 1 lub 2 doby jest droższy.
Prawo jazdy potwierdzające uprawnienia do kierowania autem oraz drugi dokument tożsamości ze zdjęciem: dowód osobisty lub paszport. Ponadto Klient chcąc wynająć samochód prywatnie sprawdzany jest w bazach wymiany informacji o rzetelności płatniczej i dłużnikach, może też zostać poproszony do okazania ważnej karty kredytowej lub innego potwierdzenie jego wiarygodności. W przypadku wynajmu na firmę wymagane jest okazanie dokumentów firmy, wraz z podaniem danych do wystawienia faktury VAT. Jeśli osoba odbierająca pojazd nie widnieje w dokumentach rejestracyjnych firmy, zobowiązana jest do okazania stosownego upoważnienia do odebrania samochodu i okazania danych z dowodu osobistego.
Umowę, protokół przekazania auta oraz zapoznanie się z Ogólnymi Warunkami Regulaminu.
Tak. Pod warunkiem, że jest to międzynarodowe prawo jazdy w przypadku obywateli USA i Kanady, do większości krajów Unii Europejskich wystarcza Prawo Jazdy danego kraju.
Samochód można zarezerwować poprzez formularz rezerwacyjny dostępny na głównej stronie, telefonicznie pod numerem (+48) 690 00 21 21, mailowo na adres biuro@rentoo.pl lub korzystając z formularza zakładki KONTAKT.
Gdy spełniasz warunki wiekowe, posiadasz wymagane i ważne na okres wynajmu dokumenty, a zaplanowany wyjazd odbywał się będzie na terenie Polski lub Austrii, Czech Niemiec czy Słowacji.  
Im szybciej tym lepiej. Otrzymasz pewność, że Twój termin jest wolny, a auto zostało dla Ciebie zarezerwowane i będzie na Ciebie czekać.
Większość zapytań oraz rezerwacji potwierdzamy zazwyczaj w ciągu godziny od ich otrzymania, w godzinach pracy 9:00 do 18:00 od poniedziałku do piątku, w soboty od godziny 10:00 do 14:00. Jeśli zatem nie otrzymałeś odpowiedzi, możliwe że na podany termin nie ma wolnego auta lub było to zapytanie przeterminowane. Jeśli nie otrzymaliście Państwo odpowiedzi po przesłaniu dokumentów rezerwacyjnych w terminie dłuższym niż 12 godzin prosimy o kontaktu telefoniczny, być może podany mail zwierał błąd literowy lub nasza odpowiedź trafiła do Państwa skrzynki spamowej.
Nie. Do rezerwacji terminu nie pobieramy zaliczek. Całkowita kwota wraz z kwotą depozytu pobierana jest dopiero w momencie przekazania auta.
Nie pobieramy zaliczek ani nie przewidujemy konsekwencji z tytułu odwołania rezerwacji przez Klienta. Opieramy się na zaufaniu dlatego zawsze prosimy o niezwłoczną informację w takich przypadkach aby móc jak najszybciej zwolnić anulowany termin.
Na dobę przed planowanym wynajmem Klient ma obowiązek potwierdzić rezerwację. Dotyczy to szczególnie rezerwacji z podstawieniem auta. Każda nie potwierdzona rezerwacja przy wcześniejszej próbie kontaktu ze strony wypożyczalni skutkuje brakiem podstawienia pojazdu. W przypadku odbioru osobistego może zdarzyć się jednak, że Klient który przeoczył potwierdzenie zjawi się nieświadomy faktu i otrzyma auto, jednak w przypadku braku auta nie odpowiadamy za ewentualne straty poniesione przez Klienta, gdy ten nie zastosował się do Regulaminu. Tyczy się to szczególnie rezerwacji robionych z dużym wyprzedzeniem, które na bezskuteczne próby kontaktu na pozostawiony nr telefonu Klienta anulują się automatycznie.
Nieustannie analizujemy sytuację na Wrocławskiem i lokalnym rynku, śledzimy kroki konkurencji, dlatego też w trosce o najlepszą możliwą ofertę nasze ceny kształtują się na możliwie najniższym poziomie. Najszybszym sposobem aby poznać naszą ofertę jest wypełnienie formularza na głównej stronie gdzieod razu zobaczą Państwo ile będzie kosztował dany wynajem. Dodatkowo uruchomiliśmy szereg zniżek doceniając stałych Klientów. Bardzo szybko możesz stać się Nim Ty i korzystać z rabatów oraz jeszcze niższych cen.
Płatność odbywa się po podpisaniu umowy wynajmu, podczas przekazania auta. Kwotę uiszcza się w całości, pozostawiając także ustalony depozyt.
Kaucja jest zabezpieczeniem na wypadek spowodowania przez Najemcę dodatkowych kosztów podczas trwania wynajmu. Pobierana jest w zależności od klasy auta i zwracana, gdy podczas wynajmu nie powstały żadne dodatkowe koszty. WAŻNE! W czasie użytkowania samochodu kaucja jest jedynie deponowana i nie służy do innych celów. Może być pozostawiona w dowolnej walucie. Depozyt z założenia NIE SŁUŻY do potrącania za przedłużanie umowy najmu w trakcie jej trwania. Kaucja jest w całości zwrotna jeśli samochód nie posiada żadnych uszkodzeń z winy wynajmującego.
Przyjmujemy zapłatę również w innych walutach, przeliczenie następuje według kursu skupu obowiązującego w dniu wynajmu.
Nasze ceny są najniższe na rynku. Dodatkowo dla Stałych Klientów mamy atrakcyjne rabaty, dlatego nasza oferta nie ma sobie równej. Jeśli jednak wydaje Ci się, że znalazłeś lepszą ofertę przedstaw ją nam, a postaramy się ja przebić. (Oferujemy Ci gwarancje najniższej ceny, więcej na ten temat w zakładce PROMOCJE.)
Samochód można odebrać na terenie stacji paliw BP przy ul. Karkonoskiej 63 we Wrocławiu. Istnieje również możliwość podstawienia auta w dowolnym miejscu miasta po wcześniejszym ustaleniu. Usługa jest dodatkowo płatna.
Tak. Samochód może zostać podstawiony przez kierowcę w miejsce wskazane przez Klienta. Wszystkie czynności wykonywane są na miejscu, kierowca posiada komplet dokumentów do podpisania. Jest to usługa dodatkowo płatna. Dostępna w obrębie miasta Wrocławia.
Wychodząc naprzeciw Klientom dostępna jest usługa podstawienia i odbioru auta przez całą dobę 24h przez 7 dni w tygodniu, po wcześniejszej rezerwacji terminu. Rezerwacje terminów przyjmowane są w godzinach pracy biura w ciągu dnia od 9:00 do 18:00 od poniedziałku do piątku, w soboty od godziny 10:00 do 14:00. Usługa wydania/odbioru auta  poza godzinami pracy biura jak i podstawienia/zwrotu poza wyznaczonym punktem jest dodatkowo płatna.
Auto, które otrzymujesz jest czyste i zatankowane. Przed zwróceniem najlepiej je umyć, odkurzyć i zatankować bak do pełna. Nie jest to obowiązkowe, jednak jeśli tego nie zrobisz przywracając go do wartości początkowej obciążymy Cię kosztami tych operacji. (Koszt paliwa nigdy nie jest wliczony w cenę wynajmu.)
Przy zwrocie samochodu należy zatankować pojazd do takiego samego poziomu, jaki był podczas przekazania klientowi, w większości wartość ta będzie to 100% baku. Klient może zwrócić samochód z mniejszym poziomem paliwa niż zastany podczas wydania, jednakże w takim przypadku będzie zobowiązany do zapłaty różnicy w wartości brakującego paliwa. W przypadku zwrotu samochodu z wyższym poziomem paliwa niż zastany na początku wynajmu, różnice nie będą kompensowane. Poza ściśle określonymi wyjątkami przekazywane auto jest czyste i odkurzone, zwrot auta powinien być w stanie niepogorszonym. W przypadku zwrotu auta brudnego Klientowi zostanie potrącony z kaucji ekwiwalent.
Tak. Należy poinformować o takim fakcie telefonicznie i w praktycznie dowolnym momencie w okresie trwania wynajmu można zwrócić auto. Opłata pobierana jest z góry za deklarowany okres wynajmu i nie podlega rekalkulacji ani zwrotom z racji niewykorzystanego okresu, kiedy zwrot jest dobrowolnym oddaniem auta przez Klienta, a usługa po stronie Wynajmującego została wykonana.
Doba wynajmu to: godzina liczona od momentu odebrania auta jednego dnia do maksymalnie tej samej godziny dnia następnego, gdzie auto jest gotowe do zwrotu (zatankowane i umyte).
Tak. Przedłużenie jest możliwe pod warunkiem, że o fakcie poinformowano odpowiednio wcześniej i auto nie jest przewidziane w kolejnym wynajmie od razu po zakończeniu trwającego. W tym celu należy skontaktować się telefonicznie aby zapytać o możliwość przedłużenia i przy zgodzie Wypożyczalni Umowa Najmu zostanie skorygowana.
Gdy, z powodu korków, bądź innych utrudnień jak przypadki losowe Klient spóźni się w zwrocie auta do 59 minut w stosunku do czasu ustalonego w umowie jako zwrot, informując o tym nie później niż na 1h przed planowanym zwrotem, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów ustalony został czas tolerancji dla nieprzewidzianych zdarzeń, dopiero po jego upływie naliczamy dodatkową opłatę, która jest liczona w następujący sposób: spóźnienie od 1h-3h - 50 pln powyżej 3h - opłata jak za kolejną dobę* (*co nie jest równoznaczne z możliwością jej przedłużenia, tylko traktowane jako skutek opóźnienia w zwrocie)
Tak, wszystkie auta posiadają niezbędne ubezpieczenia wymagane przez przepisy ruchu drogowego. Dodatkowo dla wygody i komfortu Klienci korzystają z obligatoryjnego ubezpieczenia znoszącego udział Najemcy w przypadku zdarzenia z własnej winy wyłącznie do wysokości kaucji.
Nasi Klienci nie potrzebują korzystać z dodatkowych ubezpieczeń, ponieważ w trosce o jak największy komfort podróży każda umowa wynajmu opiewa w obligatoryjne ubezpieczenie zawarte w cenie. W efekcie którego każda szkoda z własnej winy nie zostanie rozliczona powyżej kwoty zdeponowanej kaucji za samochód.* (*wyłączeniu podlegają szkody powstałe w wyniku niestosowania się do warunków Regulaminu)
Gdy doszło do wypadku należy niezwłocznie zgłosić fakt pod numerem tel. (+48) 690 00 21 21. Postępując według otrzymanych wskazówek niezbędna jest policja lub oświadczenie drugiego uczestnika kolizji. Nie wolno podejmować samowolnych kroków ani decyzji. Należy sporządzić szczegółowy protokół szkody, który podpisany przez Najemcę przekazany zostanie wraz ze zwrotem auta. Zajmiemy się wszelkimi formalnościami z ubezpieczycielem. Dodatkowo podstawimy do dyspozycji klienta auto zastępcze, aby mógł kontynuować podróż. Gdy odpowiedzialność za szkodę leży po stronie Najemcy zwykle w takim wypadku obciążenie kosztami nastąpi jedynie do wysokości kaucji. Kwota ta musi być uregulowana na miejscu. W przypadku gdy kolizja nie była z winy Najemcy Kaucja zostaje zwrócona Najemcy w całości.
Jeśli samochód z powodu awarii, kolizji drogowej lub innego losowego zdarzania zostanie unieruchomiony, prosimy o natychmiastowy kontakt z linią telefoniczną pod numerem ( +48 ) 690 00 21 21, gdzie zostaną przekazane dalsze instrukcje. Infolinia dla naszych Klientów w nagłych wypadkach jest czynna 24h na dobę. Po ustaleniu wszystkich okoliczności w takich sytuacjach zwykle zostaje podstawiony samochód zastępczy, aby Najemca mógł kontynuować podróż.
Najemca na podstawie oświadczenia z miejsca zdarzenia lub policja na podstawie notatki określa sprawcę i numer jego polisy OC. Jeśli sprawcą jest Najemca w zależności od uszkodzeń wynajętego pojazdu kaucja może zostać zatrzymana proporcjonalnie lub w całości. Natomiast spowodowanie kolizji z naruszeniem postanowień regulaminu może dodatkowo skutkować pełną odpowiedzialnością za szkody auta. Tak samo jak samowolne postępowanie przy jednoczesnym braku kontaktu z Wynajmującym. Dlatego nigdy nie wolno decydować samemu o losie auta, którego nie jest się właścicielem, a wyłącznie czasowym użytkownikiem i postępować według instrukcji dla powierzonego mienia.
Jeśli szkodę spowodował drugi uczestnik zdarzenia, a nie Najemca, a sytuacja została uprzednio zgłoszona przez Najemce, który postępował zgodnie z otrzymanymi wskazówkami, zostanie przekazany protokół zdarzenia drogowego z kompletnymi danymi sprawcy wraz z podpisem i przyznaniem się do winy lub raport policyjny jasno wskazujący jako sprawcę nie Najemcę kaucja jest zwracana. Zwrot kaucji nie obowiązuje przy szkodach powstałych przez Najemcę. Także w związku z lekceważeniem Ogólnych Warunków Wynajmu, szczególnie w przypadku jazdy niewyznaczonymi drogami, szkodach powstałych pod wpływem jazdy po alkoholu lub gdy doszło do nich wskutek zagubienia lub uszkodzenia kluczyka samochodowego, uszkodzeń szyb, lusterek, opon/kół, dachu lub podwozia auta oraz szkód powstałych na skutek kradzieży rzeczy prywatnych pozostawionych w samochodzie.
W przypadku szkody z winy drugiego uczestnika ruchu, przy prawidłowym jej zgłoszeniu i postępowaniu według otrzymanych wskazówek Najemca nie ponosi żadnej konsekwencji finansowej z tytułu winy, a kaucja przy przekazaniu prawidłowo wypełnionego protokołu ze wskazaniem na sprawcę, zostanie mu zwrócona. W przypadku gdy Najemca był sprawcą wówczas odpowie do wysokości kaucji. Wyjątkiem są sytuacje gdy o fakcie nie poinformował Wynajmującego i/lub samowolnie zdecydował o dalszym przebiegu sprawy. Może zostać obciążony kosztami naprawy pojazdu. Za szkody spowodowane przez Najemcę uważane są również szkody powstałe w związku z lekceważeniem Ogólnych Warunków Wynajmu, szczególnie w przypadku jazdy niewyznaczonymi drogami, szkodach powstałych pod wpływem jazdy po alkoholu lub gdy doszło do nich wskutek zagubienia lub uszkodzenia kluczyka samochodowego, uszkodzeń szyb, lusterek, opon/kół, dachu lub podwozia auta. Oraz szkód powstałych na skutek kradzieży rzeczy prywatnych pozostawionych w samochodzie.
Standardowe godziny pracy ustalone są od godziny 9:00 do 18:00 od poniedziałku do piątku, w soboty od godziny 10:00 do 14:00. W tym czasie odbierane są telefony w sprawie wynajmu i/lub dokonania rezerwacji. Oraz bez dodatkowych kosztów auto można odebrać przy ul. Karkonoskiej 63, (teren stacji paliw BP). Niezależnie jednak od standardowych godzin pracy usługi świadczone są poza nimi przez 7 dni w tygodniu, 24h na dobę. Za obsługę odbioru/zwrotu auta poza godzinami pracy pobierana jest dodatkowa opłata. Możliwe jest również podstawienie auta w dowolne wcześniej ustalone miejsce na terenie miasta, aktualne stawki dostępne w zakładce cennik.
W ofercie usług dodatkowych znajduje się także wynajem wyposażenia dodatkowego jakim jest fotelik dla dziecka. Dostępne są różne rodzaje w zależności od wagi/wieku dziecka. Po otrzymaniu odpowiednich informacji o dziecku fotelik zostanie optymalnie dobrany i dostarczony wraz z wynajmowanym samochodem.
W podzięce za zaufanie Klienci, którzy odbyli już z powodzeniem minimum 3 wynajmy mogą liczyć na chęć utrzymania dalszych relacji z naszej strony poprzez atrakcyjny pakiet rabatowy. Korzystając i polecając nas można otrzymać nawet do - 40% na wszystkie usługi. Szczegółowy regulamin promocyjny znajduje się w zakładce PROMOCJE.
Jeśli w ciągu 24 godzin znajdą Państwo identyczny samochód w niższej cenie, zakładając, że chodzi o ten sam czas wynajmu, klasę pojazdu i dodatki, jak również te same warunki sprzedaży, wtedy zwrócimy Państwu różnicę kwoty.
W przypadku znalezienia przez Państwa korzystniejszej oferty cenowej i zgłoszenia tego faktu drogą mailową, przy dokładnym wskazaniu porównywanej oferty; jej ceny, wszelkich szczegółów i dostępności rezerwacji. Sprawdzimy przekazane informacje i skontaktujemy się z Państwem w momencie potwierdzenia przez nas jej korzystności i prawidłowości. Należy pamiętać, że zarówno krótkotrwałe zmiany cen wypożyczalni, bezpośrednio po rezerwacji jak i niezgodne z prawem zapisy są wykluczone z gwarancji ceny. Natomiast chętnie rywalizujemy i gdy znajdziesz atrakcyjną ofertę możesz przedstawić ją nam, a postaramy się ją przebić.
Tak, w tym celu należy poinformować nas wcześniej, na życzenie klienta faktura zostanie wystawiona.
Prosimy o kontakt z naszą infolinią pod numerem telefonu: +48 690 00 21 21 można także skorzystać z formularza kontaktowego dostępnego na stronie lub pisać na adres: biuro@rentoo.pl